Alle vijftien coupletten Wilhelmus in nieuw liedboek

Artikel in Kerkinformatie (PKN) ter gelegenheid van troonswisseling over Wilhelmus en het nieuwe protestantse liedboek.

Omdat het Wilhelmus een lied van cultuurhistorische betekenis is, zijn alle vijftien coupletten opgenomen in het nieuwe liedboek dat in mei wordt gepresenteerd. Niet omdat het het Nederlandse volkslied is.

Alleen de coupletten een en zes (‘Wilhelmus van Nassouwe’ en ‘Mijn schild ende betrouwen ’) zouden aanvankelijk een plaats in het liedboek krijgen. ,,Liederen of liedstrofen waarvan we van tevoren wisten dat deze nooit gezongen worden, hebben we in principe niet geselecteerd’’, zegt projectcoördinator ds. Pieter Endedijk. ,,We wilden vooral ook een liedboek voor de praktijk samenstellen. Aangezien van het Wilhelmus alleen de strofen één en zes worden gezongen was dat onze eerste optie. Daarmee zouden we aansluiten bij de rooms-katholieke bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ en het Oud-Katholieke Gezangboek.’’

Eind vorig jaar werd de knoop doorgehakt: het Wilhelmus komt toch met alle vijftien coupletten in het liedboek. Endedijk: ,,De historische betekenis van het lied wordt tekort gedaan als er strofen worden geselecteerd, was het ene argument. Het tweede betrof de literaire betekenis. Het lied is een acrostichon waarbij de eerste letters van de strofen de naam WILLEM VAN NASSOV vormen. Een strofeselectie doet deze structuur teniet.’’ Niet alleen voor het Wilhelmus werd een uitzondering gemaakt op het uitgangspunt nooit gezongen liederen of coupletten weg te laten, benadrukt Endedijk. ,,Ook voor het gehele ‘Geneefse psalter’, de 150 berijmde psalmen, geldt dat. Het gehele psalter zien als één corpus was van groter belang dan het gegeven dat er psalmen zijn die nooit of zeer zelden worden gezongen. Dit psalter is voor het Nederlands protestantisme een belangrijk religieus-cultureel erfgoed. De historische betekenis van een lied of van een groep liederen of van liederen uit een bepaalde periode kan dan aanleiding zijn om dat uitgangspunt van wel of niet gezongen worden als secundair te zien.’’

Zie verder: http://www.pkn.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/Documents/5061%20PKN%20-%20KerkInformatie_april_2013.pdf (pagina 4)

 

 

 

Geplaatst op: 29 maart 2013