‘Een beetje fierheid mag wel weer in de kerk’

,,Een beetje fierheid mag wel weer in de kerk.” Interview met nieuwe synodevoorzitter Protestantse Kerk in Nederland voor Kerkinformatie, officieel orgaan van de PKN. 

,,Een beetje fierheid mag wel weer in de kerk. Mensen die bij de kerk horen moeten met een zekere trots kunnen vertellen wat hen beweegt, motiveert, draagt. De kerk heeft minder leden en financiën dan vroeger, zeker. Met die krimp moeten we realistisch omgaan, maar dat mag tegelijkertijd niet heel ons denken over de kerk bepalen.’’ Ds. Karin van den Broeke, de nieuwe synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, wil ,,op een andere manier spreken over de kerk’’. ,,Vrolijker, optimistischer, opener. In de tien jaar dat ik studentenpastor in Leiden was kwam ik ook veel studenten tegen met wie je heel goed levensvragen kon verkennen. Ik heb zoveel kansen voor gesprek gezien, dat het niet alleen een keuze is om optimistisch over de kerk te willen spreken, ik bèn ook echt optimistisch.”

In het studentenpastoraat verzorgde de nieuwe preses geregeld huwelijksvieringen. ,,Van mensen die niet altijd in de kerk zaten, vrienden, bekenden en familieleden van het bruidspaar, kreeg ik vaak reacties als: Ja, als dìt de kerk is, dan wil ik er wel vaker naar toe. Als gemeentepredikant heb ik nogal wat uitvaarten van mensen van buiten de kerk. Nabestaanden hoeven niet per se al mijn antwoorden over te nemen, de kerk biedt op zulke momenten van afscheid en rouw wel ruimte om over verdriet, angsten en onzekerheden te praten. Mensen die mogelijk wel zoeken maar er geen expliciete woorden voor hebben, kunnen zo iets ervaren van een God die oog heeft voor ieder mensenkind.’’

Kerken leveren waardevolle bijdragen aan de samenleving, aldus Van den Broeke. In het vrijwilligerswerk: ,,Wie zijn er in een dorp actief voor Tafeltje-dekje, de voedselbank of vluchtelingen? Heel vaak mensen van de kerk.’’ En in het debat: ,,De kerk is ook een plaats waar je over ethiek spreekt met elkaar, in huiskamers, op vorming- en toerustingsavonden. Daarbij kunnen verschillende geluiden gehoord worden. Er zijn niet zo heel veel andere plekken in de samenleving waar dat zo grondig gedaan wordt. Het maakt mensen tot mondige burgers. Daar zou de politiek ontzettend blij mee moeten zijn.’’

Zie verder: http://www.pkn.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/Documents/5039%20KIA%20-%20KerkInformatie_maart_2013.pdf

 

Geplaatst op: 25 februari 2013