‘God is ook blij om goede daden van mensen’

Is de mens wel ‘helemaal onbekwaam tot iets goeds en uit op elk kwaad’? Ds. Hilde Graafland (Veenendaal) over de Heidelbergse Catechismus.

De Heidelbergse Catechismus, die 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthema’s die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Kan het nu nog zo gezegd worden als toen?

Ds. Hilde Graafland, predikant van de protestantse gemeente Sola Fide in Veenendaal, herinnert zich een verhuizing van haar ouders. Na een dag stevig sjouwen werd er gegeten.: ‘De gastheer bad aan tafel: Vergeef ons onze zonden die wij vandaag gedaan hebben. Ik dacht: “Zonden? Ik heb vandaag alleen maar héél hard gewerkt!” Dat gevoel, dat het begrip ‘zonde’ wel heel massief wordt gebruikt, krijg ik ook bij wat Zondag 2 en 3 van de Heidelbergse Catechismus over de ‘verdorvenheid’ van de mens zeggen. Zo totáál is het niet. De mens is tot goede dingen in staat. Ik geloof dat God daar ook blij om kan zijn.’

Meer: http://www.nd.nl/artikelen/2013/februari/21/hc450-god-is-ook-blij-om-goede-daden-van-mensen (betaalmuur)

Geplaatst op: 21 februari 2013