Live-interview via Skype over Wereldraad van Kerken

Eens wat anders dan schrijven: een live-interview via een Skype-verbinding met Korea over de assemblee van de Wereldraad van Kerken.

2 15350november 2013, 13.00 uur Nederlandse tijd, 21.00 uur Koreaanse tijd. Op de beurs Leven & Geloven in de Jaarbeurs in Utrecht vroeg ik via Skype ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, naar zijn ervaringen als deelnemer aan de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan in Zuid-Korea. Het was, aldus de Raad van Kerken, voor het eerst dat een Nederlandse deelnemer aan een assemblee van de Wereldraad met een live-verbinding een interview gaf in Nederland.

Er is oecumenisch veel meer mogelijk dan op dit moment in Nederland gebeurt, zei Van der Kamp onder meer. ,,In andere Europese landen is bijvoorbeeld het rapport over ‘The Church’ gebruikt als basis onder een verklaring van eucharistische gastvrijheid tussen anglicanen en lutheranen. Ik denk dat het in Nederland ook mogelijk zou moeten zijn een verklaring van eucharistische gastvrijheid op te stellen tussen bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland, waar de lutheranen onderdeel van zijn, en de Anglicaanse Kerk, vermoedelijk ook wel met de Oud-Katholieke Kerk die in Nederland nauw samenwerkt met de anglicanen.”

Van der Kamp vertelde verder onder de indruk te zijn van de vele ontmoetingen. ,,Je merkt dat je meer verwantschap hebt met de rooms-katholieken uit Nederland dan met mensen van je eigen richting, in mijn geval gekleurd door de reformatie, uit een ander land. Een gereformeerde uit Ghana lijkt een beetje op een pinksterchristen bij ons en begint – als hij het over zijn geloof heeft – veel eerder over praktische punten dan wij. Na één zin gaat het dan al over de ruimte die het geloof volgens hem biedt voor migranten en het verwijt dat wij mensen laten verdrinken bij Lampadusa.” Je voelt hoe zeer de verschillen eerder sociologisch zijn dan theologisch, aldus Van der Kamp.

Zie ook vermelding in verslag Reformatorisch Dagblad: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/samenwerking_kerken_begint_met_bidden_1_780893

http://www.raadvankerken.nl/pagina/2672/nederland_kan_meer_doen&highlight=kan,mer,doen

http://www.raadvankerken.nl/pagina/2655/live_in_jaarbeurs

Geplaatst op: 18 april 2014