Else Vlug (Voorthuizen) schrijft roman over profeet Elisa

De profeet Elisa is de hoofdpersoon in de nieuwe roman van schrijfster Else Vlug uit Voorthuizen.

‘De Bijbel heel dicht bij de lezer brengen’ was het doel dat Else Vlug met de roman voor ogen stond, ‘in een boeiende geromantiseerde stijl die toch trouw blijft aan de bijbeltekst’, in dit geval het bijbelboek II Koningen. Elisa leefde circa 850 jaar voor Christus. ,,Hij volgde de krachtige Elia op als geestelijk leider van het tienstammenrijk Israël. Elisa was een bescheiden, vriendelijke profeet. Lang niet zo’n krachtfiguur als zijn leermeester Elia, die vuur uit de hemel commandeerde om zijn tegenstanders te vernietigen. Toch waren de wonderen die Elisa in Gods Naam deed indrukwekkend. Ze brachten zegen en verwezen niet in eerste instantie naar Gods toorn vanwege de zonde, maar naar zijn genade. Elisa was ook geen kluizenaar of eenzame figuur. Zoals hij een dubbele mate van Gods Geest mocht ontvangen, zo wilde hij ook anderen laten delen in die gave. Daarom verzamelde hij jonge mensen om zich heen, die zich hadden toegewijd aan God, en hij onderwees hen om een dienstknecht van God te worden en de woorden van God aan het volk door te geven.”

Met de roman voor (jong)volwassenen wekt Else Vlug de verhalen van Elisa en de profetenzonen tot leven. Samen met de profeet en zijn muilezel Job reist de lezer mee door het door afgoderij en machtsstrijd gehavende Israël. Hij leert zijn familie en vrienden kennen. Elisa worstelt met zijn twijfels en teleurstellingen, maar hij geniet van de wonderen die God doet, overigens meestal in kleine kring. En dan is er nog die bijzondere man Emmanuël, die regelmatig Elia’s pad kruist.”

Else Vlug (1934) heeft al heel wat boeken, kinderboeken en verhalen op haar naam staan. Het bijbels dagboek voor kinderen ‘Schatgraven’ heeft de meeste lezers gekregen en is in vele talen vertaald. Andere bestsellers zijn het boek voor kinderpastoraat ‘Weid mijn lammeren’ en de autobiografie ‘En wij hebben het geloof behouden’.

‘Elisa en de profetenzonen’, ISBN 9789059693180, te bestellen bij Opwekkingslektuur (www.opwekking.nl), € 19.50

Geplaatst op: 20 april 2013