Tentoonstelling ‘Oranje en religie’ in Paleis Het Loo

De band tussen het Huis Oranje-Nassau en verschillende geloofsovertuigingen wordt belicht in de tentoonstelling ‘Oranje en religie’, die tot en met 1 september is te zien in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Kostbare bijbels en persoonlijke gezangboeken uit koninklijk bezit illustreren de rol van het geloof in het leven van de Oranjes.

‘Oranje en religie’ schetst een beeld van de godsdienstige beleving van de leden van het Huis Oranje-Nassau, gezien tegen de religieuze ontwikkelingen van hun tijd. ,,In de geest van Willem van Oranje, die godsdienstige tolerantie hoog in het vaandel had staan, voelden de Oranjes zich door de eeuwen heen betrokken bij uiteenlopende geloofsovertuigingen. Hoewel het Huis Oranje-Nassau protestant bleef, was er met name door de huwelijken met buitenlandse huizen ook ruimte voor andere religies, zoals de anglicaanse,  russisch-orthodoxe, en recenter, de rooms-katholieke. De Oranjes gingen zondags ‘ter kerke‘, zittend in hun hofbank of in de paleiskapel. Net als de meeste Nederlanders deden zij belijdenis, trouwden en lieten hun kinderen dopen. Daarnaast brachten zij in hun functies officiële bezoeken aan synagogen, schonken ze kerkelijk vaatwerk aan kerken van diverse gezindten en ontvingen zelf  ‘prachtbijbels’ als geschenk op dynastieke hoogtijdagen.”
De expositie toont de geschiedenis onder  meer aan de hand van persoonlijke bezittingen, zoals het gezangboekje van  koningin Anna Paulowna, de bijbelplaten die bij het godsdienstonderwijs aan koningin Wilhelmina werden gebruikt en de kostbare, met zilver versierde bijbel  die koning Willem III van het Nederlandse volk kreeg, als dank voor zijn betrokkenheid bij de watersnoodramp van 1861. Uit de koninklijke verzamelingen worden bijzondere stukken geleend, zoals persoonsgebonden bijbels en gezangboeken, waaronder dat van Willem van Oranje – met op de band zijn wapen, een Heidelbergse Catechismus in een 19de-eeuwse prachtband en de ‘bijbelkast’ van Lion Cachet uit 1901. Diverse kerken leenden speciaal voor de tentoonstelling voorwerpen uit die zij voor de eredienst ontvingen van leden van het Huis Oranje-Nassau.

Geplaatst op: 26 april 2013