Nieuwe naam voor Mariakerk Apeldoorn

De rooms-katholieke Mariakerk in Apeldoorn wordt pinksterzaterdag 18 mei als centrale (én enige) parochiekerk voor Apeldoorn in gebruik genomen onder de naam Onze Lieve Vrouwekerk. Deze naam heeft oude papieren. Officieel heet de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

De Mariakerk is de oudste kerk van rooms-katholiek Apeldoorn. Ze werd in 1895 gebouwd en was lange tijd de enige rooms-katholieke kerk van Apeldoorn. Het bouwwerk is een voorbeeld van de neogotiek, de stijlvorm die in de negentiende eeuw in de architectuur van met name rooms-katholieke kerken, uitdrukking gaf aan een opnieuw beleven van de middeleeuwse gotiek.

Het schipgedeelte werd gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect J.W.Boerbooms. In 1901 werd begonnen met de tweede fase, de bouw van een dwarsschip en een koorpartij, naar ontwerp van de architecten J.Th.J.Cuypers en J. Stuyt. Van de derde fase, een 70 meter hoge westtoren die wegens geldgebrek nooit is gebouwd, zijn alleen de tekeningen bewaard.

Tegenover het vrij sobere uiterlijk staat de rijkdom van het interieur, met gebrandschilderde ramen en de gaaf bewaarde neogotische inventaris waaronder het hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Naast de vieringen en parochieactiviteiten wordt de kerk veelvuldig gebruikt door koren en voor muziekuitvoeringen.

Voor heel rooms-katholiek Apeldoorn is 2013 het jaar van van afronden én beginnen met opnieuw opbouwen. Alle geloofsgemeenschappen die nog een eigen kerk hebben moeten in de loop van dit jaar afstand doen van hun vertrouwde plek. Vijf van de zes rooms-katholieke kerken in Apeldoorn moeten dicht, alleen de Mariakerk niet.

Meer over het orgel in de Mariakerk: www.orgel-mariakerk.nl

Geplaatst op: 26 februari 2013