‘Miscommunicatie over geloof en bekering’

Over geloof en bekering wordt in reformatorische kring ,,nogal eens langs elkaar heengepraat”, meent Adriaan van Belzen na ‘vergelijkend onderzoek’

Als het gaat over geloof en bekering wordt in de rechterflank van de gereformeerde gezindte ,,nogal eens langs elkaar heengepraat”. Dat concludeert Barnevelder Adriaan van Belzen na ‘een vergelijkend onderzoek aan de hand van vijftien gesprekken met predikanten uit bevindelijk-gereformeerde kring’.

Geloof en bekering, in de terminologie van de gereformeerde theologie ‘de orde van het heil’, is het thema van de nieuwste interviewbundel van Van Belzen, ‘Bevindingen’. Tot de geïnterviewden behoren ds. Wouter Pieters, hersteld-hervormd predikant in Garderen, ds. Ton Kort (oud-gereformeerd), eerder hervormd predikant in Garderen, ds. Bart Reinders uit Staphorst, eerder hersteld-hervormd predikant in Harskamp, en in de gereformeerde gezindte bekende voorgangers als D.J. Budding, W.J. op ’t Hof, W. Visscher, C.G. Vreugdenhil en J. Westerink.

De ‘orde van het heil’ is in de rechterflank van de gereformeerde gezindte een aangelegen thema, en daarmee ook een ,,gevoelig onderwerp”, dat mede de verschillen tussen de onderscheiden kerkverbanden bepaalt. Daarbij spelen voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijke vragen als ‘Wat is het nut van de oproep van geloof en bekering aan dode zondaren?’, ‘Hoe diep moet de kennis van de menselijke ellende zijn?’, ‘Gaat ellendekennis altijd duidelijk in tijd vooraf aan de kennis aan Christus?’ en ‘Wat is het verschil tussen het gelovig aannemen van Christus en het schijngeloof?’. Er wordt verschillend gedacht over de heilsorde, aldus Van Belzen. ,,Maar een ieder moet zich op basis van dit boek nog maar eens afvragen of de verschillen onder de hoofd- of de bijzaken geschaard moeten worden.”

De Barnevelder signaleert nogal wat ,,miscommunicatie”. ,,Eén van de oorzaken blijkt te zijn dat men ten aanzien van bepaalde begrippen verschillende definities hanteert. Ook benadert men zaken vaak vanuit een verschillend perspectief, de één vanuit God bezien, de ander vanuit de mens.” ,,Verder speelt mee dat de één zich strikt houdt aan de taal van de Bijbel, terwijl de ander zich meer vrijheid permitteert door benamingen te gebruiken die in later tijd zijn ontstaan”, meent Van Belzen. ,,Een andere belangrijke factor is dat standpunten vaak ongenuanceerd naar voren gebracht worden. Zaken worden wel benoemd, maar niet zorgvuldig uitgelegd of onderbouwd, waardoor een overbelichting ontstaat. Daarom heb ik in de gesprekken zoveel als mogelijk was, geprobeerd de nuance naar boven te halen. Daardoor bleken bepaalde standpunten ineens een stuk dichterbij elkaar te liggen of vielen de verschillen zelfs helemaal weg. Met mijn boek tracht ik daarom helderheid te verschaffen in de theologische spraakverwarring.”

‘Bevindingen’ telt 304 pagina’s en is verkrijgbaar voor € 19,90; bestellen is mogelijk via belzen@filternet.nl of tel. 0342-421031.

Geplaatst op: 7 februari 2013