‘Geen gewaagde speculatie over toekomst des Heeren’

,,Laten we ons maar niet aan gewaagde voorspellingen of speculaties aangaande de toekomst des Heeren wagen. Daarvoor is de Bijbel te heilig. De Heere alleen weet welke grote dingen we in de toekomst nog kunnen verwachten.” Dat is voor ds. Pieter Molenaar, hervormd emeritus predikant in Lunteren, het uitgangspunt geweest bij het schrijven van zijn nieuwste boek, met ‘meditatieve gedachten’ over de hoofdstukken 12 tot en met 22 van het laatste bijbelboek Openbaring. Verscheen een jaar geleden het eerste deel van ‘Straks… volkomen zaligheid’, over Openbaring 1 tot en met 11, bij uitgeverij Om Sions Wil in Gouda, dezer dagen kwam het tweede deel uit.

In zijn eerste gemeente Jaarsveld preekte ds. Molenaar de jaren door veel over Openbaring. In zijn laatste gemeente Dordrecht heeft hij het hele bijbelboek in acht jaar opnieuw ‘doorgepreekt’ in de vorm van bijbellezingen in de wintermaanden. Vanuit ‘Dordt’ kwam het verzoek die bijbellezingen te bundelen. Om Sions Wil maakte dat mogelijk. Bij de Goudse uitgeverij verschijnt ook het weekblad Om Sions Wil, ‘pastoraal blad voor de gereformeerde gezindte’, waarvoor Molenaar geregeld meditaties schrijft.

Molenaar trekt steeds vanuit de Bijbel lijnen naar het heden. ,,In de tweede helft van Openbaring staan prachtige vergezichten die Johannes als ziener op het eiland Patmos had op het nieuwe Jeruzalem. En altijd weer gaat het uiteindelijk alleen over het Lam van God Dat in het midden van de troon is.”

Het tweede deel gaf wat meer stof voor studie en meditatie, aldus Molenaar. ,,Daarom is het boek wat groter uitgevallen. De slothoofdstukken van het boek Openbaring reiken namelijk in veel opzichten al een climax van overdenkingen aan. De verrassingen worden almaar meer. Zo denken we dat ook eenmaal de hemelse toekomst zal zijn die Gods Kerk wacht. Daarom is het niet uit te spreken hoe schoon de hemelse heerlijkheid zal zijn en dat voor eeuwig. Daarom kom je steeds meer onder de indruk van de opbouw van het boek Openbaring. De flitsen van de eindtijd zijn nog maar een fractie van wat in werkelijkheid de hemelse realiteit zal zijn. We kunnen de Heere hierin alleen maar aanbidden.”

Molenaar geeft ook een korte schets van het zogenaamde ‘duizendjarig rijk’ zoals dat in Openbaring wordt genoemd. ,,Daarin spreekt uiteraard de eigen visie mee. Over het duizendjarig rijk zijn in de loop van de eeuwen heel wat opvattingen ten beste gegeven. Het is niet mijn bedoeling over een dergelijk onderwerp mijn eigen visie te verabsoluteren. Laten we de uitkomst liever aan de Heere overlaten. Hij alleen weet welke grote dingen we in de toekomst nog kunnen verwachten.”

Ds. P. Molenaar, Straks… volkomen zaligheid, Om Sions Wil Gouda, 210 pagina’s, ?14,95; Zaligmakende genade, De Banier Apeldoorn, 156 pagina’s, €13,90.

Geplaatst op: 22 februari 2013