Bijbels Dictee in Apeldoorn

In Apeldoorn wagen predikanten, gemeenteleden, beroepsschrijvers en taalliefhebbers zich vrijdag 22 maart, de vrijdag voor de Stille Week, aan een ‘bijbels dictee’.

Ds. Pieter Oussoren, bekend van de Naardense Bijbelvertaling en evangelisch-luthers predikant in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de tekst, die oud-NOS-Journaal-presentator Hennie Stoel zal voorlezen.

Het Groot Bijbels Dictee wordt georganiseerd door de protestantse gemeente in Apeldoorn. ,,Het doel van het dictee is enerzijds public relation. De Protestantse Kerk is de kerk van het Woord. Daarnaast willen we aan de buitenwereld laten zien hoe actueel de taal van de Bijbel is. Bovendien streven we naar ontmoeting tussen verschillende geloven, overtuigingen, kerken en wijken in Apeldoorn.”

Er zijn circa 40 deelnemers. Belangstellenden kunnen meedoen in de kerkbanken. Elke kerkelijke (wijk)gemeente is gevraagd een kandidaat te leveren.

Zie: http://grootbijbelsdictee.nl/ en http://www.grotekerkapeldoorn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=346:vrijdag-22-maart-groot-bijbels-dictee&catid=1:laatste-nieuws&Itemid=2

Geplaatst op: 13 februari 2013