Kerktelevisie in Harderwijk

Kerkdiensten in Harderwijk en Hierden zijn voor iedereen op zondagmorgen bij toerbeurt rechtstreeks te zien via het digitale kabelnet van CAI Harderwijk. De betrokken kerken en de lokale televisiezender HK13TV werken daarvoor samen. De uitzendingen zijn mogelijk geworden nu de oude kerkradio is vervangen door een modern kerktelevisie-systeem met televisiecamera’s in elf kerken.

Harderwijkers die ’om bijzondere redenen’ langere tijd de kerkdiensten niet persoonlijk kunnen bijwonen, wegens ziekte, handicap of leeftijd, kunnen zich abonneren op de kerktelevisie. Ze kunnen dan thuis op hun eigen televisietoestel rechtstreeks de kerkdiensten van hun gemeente volgen. ,,Aan huis gekluisterd en toch verbonden met de kerkelijke gemeenschap alsof men er zelf bij is”, aldus CAI Harderwijk. ,,Dankzij de kleine onopvallende cameraatjes in de kerken krijgt men letterlijk en figuurlijk weer zicht op de vertrouwde gemeente. Al enkele honderden Harderwijkers en Hierdenaren zijn er erg mee geholpen.”

De abonnees kunnen ook afstemmen op de diensten in de tien andere aangesloten kerkgebouwen en op eventuele rouwplechtigheden in de aula van begraafplaats De Elzenhof. Sommige kerken zenden ook andere activiteiten in de kerkzaal rechtstreeks uit, zoals huwelijken en concerten. Ook patiënten in ziekenhuis St. Jansdal kunnen de kerkdiensten zien.

De Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk stelt de beelden van de kerkdiensten met toestemming van de kerkenraden aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden beschikbaar. De lokale omroep HK13 biedt namens de samenwerkende kerken op zondagmorgen bij toerbeurt een directe uitzending aan vanuit één van de aangesloten kerkgebouwen (van de hervormde gemeenten in Harderwijk en Hierden, de protestantse gemeente in Harderwijk, de christelijke gereformeerde kerk in Harderwijk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Harderwijk).

Internet: http://www.caiharderwijk.nl/p_264.php

Geplaatst op: 21 februari 2013