Protestantse Kerk wil ook pionieren op de Veluwe

De Protestantse Kerk in Nederland wil ook Veluwse gemeenten stimuleren om na te denken over andere vormen van kerk-zijn. 

De eerste aanzet werd woensdag gegeven met bijeenkomsten in Nijkerk voor predikanten en kerkelijk werkers en voor kerken­raden, missionaire werkgroepen en evangelisatiecommissies.

De Protestantse Kerk wil tot 2016 honderd „pioniersplekken” van de grond tillen: vernieuwende kerkvormen die aansluiten bij de veranderende cultuur en allereerst gericht zijn op mensen die het Evangelie niet kennen en niet betrokken zijn bij een bestaande kerk. ,,Je moet niet zeggen: de Veluwe is zo kerkelijk, daar zijn pioniersplekken niet nodig. Ook daar bereiken de bestaande kerken niet alle mensen’’, zegt Wim den Braber van het landelijk projectteam missionair werk en kerkgroei van de PKN. Om het denken over pioniersplekken op gang te brengen belegt het team overal in Nederland ‘verkendagen’. Eerste stappen worden op de Veluwe al gezet; vertegenwoordigers van de hervormde gemeenten in Harderwijk en Hierden vertelden dat zij een ‘pioniersplek’ overwegen en er zijn ook plannen in Apeldoorn.

Zie: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/pkn_wil_ook_pionieren_op_de_veluwe_1_822497

 

 

Geplaatst op: 26 april 2014