Themanummer ‘600 jaar geloven in Nijkerk’

‘600 jaar geloven in Nijkerk’ staat centraal in een themanummer van De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Nijkerk kreeg zes eeuwen geleden zijn stadsrechten. De Waarheidsvriend grijpt het Nijkerkse jubileum aan ,,om eens in te zoomen op kerk en geloof in één plaats”. ,,Wat is de positie van de kerk in de gemeenschap, hoe ontwikkelde het protestantisme zich, met welke hoogte- en dieptepunten? Natuurlijk is Nijkerk bijzonder, maar het stadje is tegelijk mooi doorsnee. Nijkerk staat voor de gewone hervormde gemeente in een gewone Nederlandse plaats. Hoevelaken en Nijkerkerveen, die deel uitmaken van burgerlijk Nijkerk, laten we niet graag liggen”, aldus hoofdredacteur Piet Vergunst.

Het themanummer bevat artikelen over Reformatie, Afscheiding en Dolieantie in Nijkerk, de ‘witte kerktoren’ van Nijkerk, kerkelijke zorg voor armen, ouderen en wezen en ds. Callenbach, de ‘profeet van de Veluwe’. Ds. Henk Russcher, predikant in Nijkerk, schreef de meditatie, over Psalm 72:16 (‘Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon’), bekend van de ‘Nijkerkse beroeringen’ rond 1750 (ds. Gerardus Kuypers).

Enkele citaten uit het hoofdartikel van Piet Vergunst:

,,Wie Nijkerk en ook Hoevelaken en Nijkerkerveen doorloopt, ontmoet talloze monumenten die levend houden dat het evangelie hier van betekenis was. Gelukkig gaat het niet om erfgoed dat in verval geraakt is, maar laten deze monumenten zien dat het christelijk geloof voor velen van betekenis is.”

,,Als we vandaag de schijnwerper richten op Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen, ontmoeten we klassieke hervormde gemeenten. Nijkerk is een van de honderden hervormde volkskerkgemeenten, waarin het werk vanuit gebondenheid van de gereformeerde belijdenis gedaan werd maar waarin tegelijk een brede rand bediend werd, plaatsen waar de mensen betrokken zijn bij de lokale gemeente. Of worden de situaties steeds zeldzamer dat de PvdA-wethouder en het SGP-gemeenteraadslid beiden naar de kerk op het dorp gaan, zij het dat het gemeenteraadslid ook ’s avonds aanwezig is?”

,,De gegevens van de laatste jaren tonen in elk geval dat ook Nijkerk geen reden heeft de rug recht te houden, maar dat ze het hoofd moet buigen. Hervormd-gereformeerden bleken niet in staat elkaar vast te houden, waardoor op 14 mei 2000 de eerste kerkdienst van de buitengewone wijkgemeente plaatshad, nu wijkgemeente De Fontein. Ik blader in correspondentie uit die jaren, lees over het uiteengroeien van hen die binnen het kader van Schrift en belijdenis gemeente willen blijven en toch beseffen dat er wonden geslagen worden. Het treft me als ik een brief vind die met het oog op Nijkerk naar dé Naam verwijst: ‘Over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen’ (Dan.9:19). In Hem alleen kunnen wonden helen. Want al denken velen vandaag dat ‘het weinig uitmaakt in welke gemeente je God dient’, de avondmaalsgemeenschap is wel gebroken. Ja, en toen kwam de afronding van het Samen op Weg-proces en ontstonden in Hoevelaken en Nijkerk hersteld hervormde gemeenten. De last om de Naam van God hoog te houden bleek voor de kerk te zwaar, en beide gemeenten maakten een scheuring mee. Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan.”

,,Voor Nijkerk is het een wonder dat de gemeente na wat er de afgelopen vijftien jaar gebeurd is, drie predikantsplaatsen behouden heeft. Het predikantenbord laat over de twintigste eeuw zien dat haar dienaars van het Woord honkvast zijn. Een verkeerd signaal gaat daar zeker niet van uit. Het is ook de eeuw dat de joodse gemeenschap uit haar midden verdween, de nazaten van de Israëlieten die hoorden bij de Naam. Zowel de opwekkingen uit de achttiende eeuw als de wonden uit haar recente geschiedenis zullen ambtsdragers en gemeente in Nijkerk doen beseffen dat maakbaarheid niet in een kerkelijk woordenboek staat. Dat weten we toch, na zes eeuwen? De gemeente heeft de mooiste kerktoren van Nederland – en het mooie ervan is ook dat de toren naar Boven wijst.”

Meer: http://www.dewaarheidsvriend.nl/blog/600-jaar-geloven-in-nijkerk-755.html

Geplaatst op: 6 juni 2013