‘Ze konden er niet mee uit de voeten’

,,Het Woord van God en de Veluwse context bleken zo met elkaar verklonken, dat ze er op hun 25e niet meer mee uit de voeten konden.”

Dr. Herman Paul bekleedt sinds 1 september de bijzondere leerstoel secularisatiestudies, ingesteld door de zendingsorganisaties IZB en GZB aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek zullen zich concentreren op interpretatie en beeldvorming van secularisatie (ontkerkelijking) in West-Europa.

Uit een interview (te downloaden via http://www.izb.nl/nieuws/bijzonder-hoogleraar-secularisatiestudies-969.html – interview hoogleraar):

,,Ik heb vrienden die zijn opgegroeid in een Veluws dorp, in een stevige reformatorische context, maar in de loop van hun studietijd lieten ze het geloof achter zich. Het Woord van God en de Veluwse context bleken zo met elkaar verklonken, dat ze er op hun 25e niet meer mee uit de voeten konden. In gesprekken daarover hanteerden ze – opvallend genoeg – dezelfde logica waarmee mensen in de Veluwse dorpskerk de onopgeefbaarheid van hun traditie verdedigen. Of je lijkt op ons, of je verloochent de traditie.”

Geplaatst op: 8 februari 2013