40 jaar samenwerking gemeenten Noord-Veluwe

Zes gemeenten op de Noord-Veluwe werken inmiddels op een aantal terreinen 40 jaar samen.

In 1972 kozen zeven Noord-Veluwse gemeenten voor georganiseerde samenwerking, met als doel ,,voor de regio een meerwaarde te bereiken”. Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten – de zevende gemeente, Doornspijk, is in 1974 opgeheven – trekken sindsdien gezamenlijk op bij het uitvoeren van taken en het ontwikkelen van regionaal beleid.

De samenwerking strekt zich uit over economie, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening, welzijn, onderwijs, toerisme en recreatie. Bij een aantal beleidsterreinen sluiten zich ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde aan. De huidige samenwerkingsorganisatie Regio Noord-Veluwe, gevestigd in Harderwijk, telt circa zestig medewerkers.

,,Dat het over de horizon van de eigen gemeentegrenzen heenkijken niet altijd even vanzelfsprekend is, blijkt uit de historie van veertig jaar intergemeentelijke samenwerking. Maar het verleden en het heden laten eveneens zien dat het samenwerkingsverband zijn vruchten afwerpt. De afzonderlijke gemeenten sparen kosten uit en profiteren van de gezamenlijke kennis en ervaring, taken worden efficienter uitgevoerd en de Noord-Veluwe heeft een sterke positie gekregen op de kaart. Het regionale bedrijfsleven profiteert mee”, is de teneur van de jubileiumuitgave ‘Over de grenzen’.

Zie http://www.regionoordveluwe.nl/images/downloads/jaarstukken/RNV-Over_de_grenzen.pdf

Geplaatst op: 25 februari 2013