Waterschap klaar met plan voor Apeldoorns Kanaal

Een deel van het Apeldoorns Kanaal wordt dit jaar schoongemaakt en krijgt een nieuwe inrichting, waardoor de westkade geschikt zal zijn voor wandelaars. Het gaat om het gedeelte tussen de Bonenburgersluis in Heerde en de Hezenbergersluis in Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan in ontwerp klaar. Als de inspraakperiode soepel verloopt, beginnen de werkzaamheden nog voor de zomer.

De aanpak van het kanaal hoort bij de ‘gebiedsagenda Veluwekroon’, die de aantrekkelijkheid en de mogelijkheden voor beleving en recreatie in de regio moet vergroten. De toegankelijkheid van het kanaal voor recreatieverkeer vanaf de IJssel hoort hier bij. De gemeenten Hattem en Heerde, het waterschap en de provincie werken hierin samen. Het kanaal wordt gebaggerd; vervuild slib wordt verwijderd.

 

Geplaatst op: 21 februari 2013