Hertogen van Gelre

‘Hertogen van Gelre’ – Middeleeuwse heersers over de Veluwe in woord en beeld (1021-1581)

Hertogen van Gelre waren eeuwenlang de baas over de Veluwe. Tot halverwege de zestiende eeuw was Gelre een belangrijk vorstendom. Het graafschap, later hertogdom, was van groter gewicht dan Holland en Zeeland bijvoorbeeld, ook ‘internationaal’. Het omvatte vrijwel de hele oostelijke helft van het huidige Nederland. De graven en hertogen die Gelre regeerden tussen 1100 en 1543 voerden vele oorlogen met Frankrijk, het hertogdom Brabant, het bisdom Utrecht en Duitse vorsten. De Noordelijke Nederlanden hadden allemaal gedurende tientallen jaren te lijden tijdens de Gelderse Oorlogen die hertog Karel voerde met zijn grootste tegenstrever: keizer Karel de Vijfde.

Gerben Graddesz Hellinga, schrijver van sciencefiction-romans en historische avonturenromans, bekend van geschiedenisboeken als Geschiedenis van Nederland, Geschiedenis van Vlaanderen, Geschiedenis van Oranje en de protrettenserie Kopstukken van de Goude Eeuw, beschrijft in ‘Hertogen van Gelre’ leven en werk van alle Gelderse vorsten in aparte hoofdstukken, en omdat niemand los gezien kan worden van de tijd waarin hij leefde, zijn korte beschrijvingen ingelast van allerlei aspecten van het leven in de middeleeuwen. Wat was een ridder? Hoe zat het feodale systeem in elkaar? Hoe zat het met de kruistochten, en de Honderdjarige Oorlog? Hoe ontstonden het hertogdom Brabant, het bisdom Utrecht, het graafschap Holland? Hoe voerde men oorlog in die die tijd? Hoe leefden de boeren? En de stedelingen? ‘Hertogen van Gelre’ biedt naast een portrettengalerij van de Gelderse vorsten tevens een overzicht van de tweede helft van de Middeleeuwen op en rondom de Veluwe.

Gerben Graddesz Hellinga, Hertogen van Gelre, Walburg Pers Zutphen, 176 pagina’s, € 29,95

Geplaatst op: 8 februari 2013