Jonge ouderen met dementie aan de slag op Radio Kootwijk

Jonge ouderen met dementie van Zorggroep Apeldoorn en omgeving, de DemenTalenten, gaan als vrijwilligers aan de slag in de natuur en in en rond de gebouwen van Radio Kootwijk.

Volgens Zorggroep Apeldoorn hebben jonge ouderen met dementie veel baat bij beweging in de natuur en een goede balans tussen rust en uitdaging. ,,Ook is het belangrijk dat zij deel blijven uitmaken van de samenleving. Voor deze groep mensen zijn op dit moment nog weinig projecten beschikbaar.” Zorggroep Apeldoorn wil met DemenTalent jonge ouderen met dementie een plek geven in de maatschappij.

In overleg met Staatsbosbeheer is Radio Kootwijk geschikt bevonden. Daar krijgen de deelnemers de beschikking over een eigen verblijfsruimte. De DemenTalenten worden begeleid vanuit Zorggroep Apeldoorn en ondersteund door district Veluwe van Staatsbosbeheer en Radio Kootwijk. Op Radio Kootwijk – in beheer bij Staatsbosbeheer – is ruimte voor dit soort maatschappelijke initiatieven. Staatsbosbeheer zet zich in voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, ,,één van de parels van ons nationale industriële erfgoed middenin de prachtige natuur van de Veluwe”.

Door heel Nederland werkt Staatsbosbeheer samen met ruim vijftig zorginstellingen die onderdak of dagbesteding organiseren voor mensen met speciale behoeften. ,,In elk district zijn dagelijks wel tien tot vijftien personen aan het werk. Ze verrichten licht snoeiwerk, verzorgen catering bij excursies, onderhouden paden en meubilair en doen opruimwerk. Recent is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Staatsbosbeheer wordt opgeroepen plek te geven aan mensen die onder de Wet Sociale Werkvoorziening vallen. Deze motie is een krachtige politieke bevestiging van de maatschappelijke rol en taak die Staatsbosbeheer wil vervullen. Staatsbosbeheer wil het aantal WSW’ers in zijn natuurgebieden te vergroten, uiteraard binnen passende condities.

Zie verder: http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Radio%20Kootwijk.aspx

Geplaatst op: 14 februari 2013